Tuesday, May 25, 2010

De zeemeermin.

heb je verleden week gezien
toen het strand werd gekuist
zowel in Galicië als in Knokke het Zwin

dode vissen en gestrande vogels
er werd zelfs een kooi geplaatst

maar is het u nog niet opgevallen ?

dat ons allerbeminde
zich klaarblijkelijk nooit heeft voortgeplant
zijn haar genen door de eeuwen
in alle wateren uitgevaagd ?

aan wie dacht u ?

toch aan onze zeemeermin !!!!


( zeemeermin)

The Mermaid.

have you seen it last week
when they cleaned the beaches
both in Galicia and The Zwin in Knokke

dead fish and stranded birds
they even placed a cage

but have you ever realized?

that the one we hold dearest
has apparently never multiplied
have her genes been washed away
in the waters
through time?

who could I be talking about?

Why, the mermaid, of course!!!

The mermaid.


Mode bij dieren.

ben je ze nooit tegengekomen ?
de dieren
niet in hun natuurlijk plunje
maar
nog uitbundiger dan
bij de mensen

met de drang om
te behagen
of te camoufleren
hun kleine gebreken

de aandacht te vangen
niet met wat de natuur
hun heeft gegeven
maar met het verlengde
van iemands mooie gedachte

mooier en uitdagender
dan de bij ieder bekende
wereldwijd functionerende
taaloverstijgende
hier en daar
en waarschijnlijk ook bij u
groeiende
bloem

een lust voor het oog

mode bij dieren

het zou hun hartje heugen
de wind doen keren
meningen ontdooien

een geplastronneerde reuzenregenworm
verbonden met zijn eega

nog nooit gezien op de tv
laat staan in de straten van weleer

een hoedje kan er ook wel bij
beige of rood
en gelakte schoenen
om de tijd te transformeren
in de lengte van de straten

o wat kan het mooi zijn

Fashion for animals.

have you ever set eyes on them
the animals
not in their natural get-up
but even more extravagant
than us humans

aiming to please
or to camouflage
their little defects

to attract attention
not with what nature
bestowed on them
but with creations of
beautiful imaginings

prettier and more provocative
than the archetypical
flower
that transcends
language and frontiers
and that no doubt also blossoms
in your back garden

a feast for the eye

fashion for animals

it would bring joy to their hearts
make winds turn
defrost opinions

a giant rain worm with a tie
the missus on his arm

never shown on tv
let alone on the streets of olden days

a hat to top it off
beige or red
and lacquered shoes
to transform time
all along the streets

oh how beautiful it can be

Fashion for animals.


Kunst getoetst aan de realliteit.

eigenlijk verwacht ik
haar elk moment
de persoon die
voordat ik te oud
zal zijn
de afdrukken
van mijn vertoeven in de tijd
zal toetsen

of liever waarderen (koesteren)

maar hoe kan ik haar herkennen ?
loopt zij rechtop of gebogen ?
is haar haar hoogblond of geverfd ?
kan zij koeken bakken ?

en hoe zal zij klinken ?

als een verre stem van mijzelf ?

en hoef ik eigenlijk wel te wachten ?

op iemand die nooit komen gaat

in afwachting kan ik altijd
afdrukken maken
van mijn strijd


kunst getoetst aan de realiteit

Art meets reality.

I am expecting her
any minute now
the woman who
before I get too old
will validate
the footprints
of my passing in time
or rather appreciate (or cherish) them
but how will I recognize her ?
will she be straight-backed
or walk with a stoop ?
fair-haired or dyed?
bake lovely biscuits?
and what will she sound like ?
as a distant echo of me ?
do I really have to keep waiting ?
for someone who will never be
while waiting
I will keep on making impressions
of my struggle
art meets reality

Art meets reality.


Krachtpatsers.

Ze zijn het pigment en de kleur

De verkenners van de omgeving

Ze tarten elke verbeelding

De mannen die ongeacht
de hun omringende omgeving
hun wetten laten gelden
(de wetten van hun ego)
tegen al de andere in
en botsten ze of niet
ze blijven in harmonie
met zichzelf en misschien belangrijker
met hun omgeving

soms doen ze het ook
gewoon met
iets anders

middelen genoeg

een onverwachte stilte
het anders gebruik
van een woord
of de klank van
één letter

niets legt hen aan banden

ze leven in ieders herinnering

maar begrijp me niet verkeerd

vrienden zullen we nooit worden !

KRACHTPATSERS

Bruisers.

They are the pigment and the colour

The explorers of their surroundings

They defy the imaginable

They are the men who
regardless
make their own rules
(the rules of their egos)
and go against the flow
and whether they collide or not
they stay in keeping with
themselves and
perhaps more importantly
the others

sometimes they
simply use other means

enough to choose from

an unexpected silence
an unusual word
or a mere sound

they will not be tied down

they live in everyone's memories

but don't get me wrong

we could never be friends

BRUISERS

Bruisers.


Het middelpunt van de aarde.

als ge te veel gegeten hebt
en uw aandacht wordt getrokken
door de zwaarte van uw maag

of een verspringer
wier curve mede wordt bepaald
door een reuzenhap
gelijktijdig genomen
door alle hongerigen
laten we zeggen in Afrika ?
in ieder geval hier ver vandaan

en kan dit worden gesponsord ?

al was het
eenmalig voor de spelen

of valt dit niet te torsen
moreel te zwaar belast

het middelpunt van de aarde

een tijdje
op de schouders
van één man

of heeft het meer te maken
met het realiseren van
de zwaarte
ieder voor zich
of de afstand van het één
ten opzichte van
het ander ?

zoals de afstand in u naar mij

To each his own world.

To each his own world

If only for a little while
without anyone knowing
I could do
what I always knew
I could do
only for a little while

caress the sunshine
make music sound
effortlessly
move everything

and after a while
I will have written my life
in the sunshine

to each his own world

To each his own world.


Het regent.

Doris had het weer
zelf niet uitgevonden

ook niet van gisteren

Ze vergezelde alleen de dag
waarin ze toevallig
was terecht gekomen

Net zoals u en ik
En het regende.

It was raining.

Doris had not invented
the weather herself

nor yesterday's

She was just accompanying
the day she happened to
find herself in

Just like you and me
And it was raining

It was raining.


Het middelpunt van de aarde.

als ge te veel gegeten hebt
en uw aandacht wordt getrokken
door de zwaarte van uw maag

of een verspringer
wier curve mede wordt bepaald
door een reuzenhap
gelijktijdig genomen
door alle hongerigen
laten we zeggen in Afrika ?
in ieder geval hier ver vandaan

en kan dit worden gesponsord ?

al was het
eenmalig voor de spelen

of valt dit niet te torsen
moreel te zwaar belast

het middelpunt van de aarde

een tijdje
op de schouders
van één man

of heeft het meer te maken
met het realiseren van
de zwaarte
ieder voor zich
of de afstand van het één
ten opzichte van
het ander ?

zoals de afstand in u naar mij

The centre of the universe.

imagine you have overeaten
and your attention is drawn
to the weight of your stomach

or think of a long-jumper
the curve of whose leap
is partly determined
by a gigantic bite
taken simultaneously
by all the hungry
in, let us say, Africa?
in any case, for away from here

and can this be sponsored

even for once
for the sake of the Games

or would it be too much too bear
an excessive moral burden

the centre of the universe
temporarily placed
upon the shoulders
of one man

or is it all about
carrying this weight
each man for himself
or the distance of one entity
to the next?

like the distance between you and me

The centre of the universe.


De gekruisde zithouding.

voor vuur hadden ze het gedaan
voor diamantenvoor vrouwen en soms door vrouwen, hele mooie zelfs
voor hun land en voor hun huis
voor hun taal en.....
voor water in de toekomst
en natuurlijk voor de poen

hele oorlogen
had hun bloed gevloeid
op plaatsen waar het van nature nooit vertoefde
totdat ze zonder zuurstof

op een heldere nacht
beseften

dat een van de weinige dingen
die hen onderscheidde
en wat niemand van hen kon afnemen

misschien een gekruiste zithouding was.(de gekruiste zithouding)

Sitting with crossed legs.

for fire they had done it
for diamonds

for women and sometimes because of women,
very beautiful ones even
for their countries and their homes
for their languages and ...
for water supply
and obviously for the money

war after war
their blood had streamed
outside their veins
until out of oxygen

on a bright night
they realized

that one of the few things
that distinguished them
and no one could take away
from them

was perhaps their

sitting with legs crossed

Sitting with crossed legs.


Th deep sea.

The deep sea

she embodies the longest road
no one knows where she starts or stops
she is beautifully built,
but not by human hands

on the contrary, our forefathers had to
learn from her secrets in order to
expand their abilities

and the first one to succeed
could rightfully imagine himself to be
the master of the universe

here is not the first time she is portrayed
she has been for centuries

it was mostly men who were tempted by her

(the deep sea)

The deep sea.


De discussie.

gestrengeld in de tijd

uitdeinende op het ritme
van de kaak

de werking
afhankelijk van de beelden
in u en mij

kiemend
als zaden

in onze hoofden

zich niet beperkend
en nooit aflatend

gevoed door de tijd

roest nooit en
de harde kern
van menig menselijk verhaal

de discussie

The discussion

twining through time

sprawling to the rhythm
of the yaw

its effects
depending on the images
residing in you and me

sprouting
like seeds

in our heads

unlimited
and unremitting

fed by time

rustproof
the very essence
of many a story
made up by man

the discussion

The discussion.


De tijdelijke vulkaan.

voel je je nooit
op sommige momenten
door de grote activiteit in je hoofd
alsof je de hele wereld aankunt

meer zelfs
alsof de hele wereld
er eigenlijk niet echt toe doet

zelfs
ondergeschikt is aan
de grote activiteit
die zich misgrijpt
aan de mogelijkheid
die jij en ik
als mens
eigenlijk zijn

het had ook anders gekund
maar toevallig stond je
op de plaats
van de grote activiteit

ze was even goed geland
in het midden van de woestijn

in ieder geval
ergens op de meest extreme grens

uitwendig niet te zien

nog niet

de tijdelijke vulkaan

The temporary volcano.

have you in some moments
ever felt like
you could take on the world
because of outbreaks of activity
going on in your head?

more even
as if the entire world
did not really matter

or is even
secondary to
this lucidity
that fails to see
the limitations
of us humans
you and me

it could have turned out differently
but it so happened
that you were there
in centre of the action

it might as well have landed
in the middle of the desert

anyway somewhere
on the furthest extreme

invisible from the outside

as yet

the temporary volcano

The temporary volcano.


De architect van de zee.

De architect van de zee

In België was er een architect
op zoek naar een materiaal
dat paste in elk landschap of
klimaat.
In zijn zoektocht naar dit
materiaal startte hij een
experiment op in Oostende.
Na een paar weken was er
een kleine poel ontstaan.
En deze groeide en groeide.
In een paar maanden tijd werd
deze poel een meer.... en enkele
jaren later was het een zee.
Ondertussen was de architect
verdwenen.

We zijn nog steeds op zoek
naar hem.
We hebben al overal gezocht:
India, Senegal, Cuba, Tunesië ,...
Als iemand van jullie ons kan
vertellen waar we ergens moeten
zoeken of waar hij zich bevindt?

Zou u dan contact willen opnemen?

The architect of the sea.

The architect of the sea

In Belgium there once was an architect
who went looking for a substance
to fit in with any landscape or climate
In search of this material
he set up an experiment in Ostend
after a few weeks a pool originated
which grew larger and larger
in a few months' time
this pool had turned into a lake
and some years later it had become a sea
The architect himself
had vanished

We are still trying to locate him
We have been looking all over:
India, Senegal, Cuba, Tunisia, ...
Does anyone know
where he is
or where to start looking?

Please do contact us!

The architect of the sea.


Tuesday, May 18, 2010

"The Cloudknitter(s)"

Next monday 24 Mai 2010 Luk Van Soom is coming to my radioprogramme "The Cloudknitter(s)"on Radio Centraal 106.7
You can stream it via http://www.thecloudknitters.be/oudknitters.be.
You can read about this radioprogramme : http://dailyserving.com/category/sound-art/page/2/
Till 20 juin 2010 Luk has an exhibition 'In the Gloria' in the stedelijk Museum in Hoogstraten.

Sunday, May 16, 2010

Why "IF"?
It's the first word of " If you believe in something you create your own borders"
Written by a famous philospher but I don't known with one if you do please let me known.